RBAS

BiSO

Stołówka Firmowa

Stołówka Firmowa jest komputerowym systemem służącym do obsługi sprzedaży posiłków oraz innych towarów na stołówce zakładowej z wykorzystaniem plastikowych kart identyfikacyjnych RFID. System pozwala prowadzić ewidencję sprzedaży i zwrotów posiłków oraz towarów oferowanych pracownikom bądź klientom z zewnątrz. Świetnie nadaje się do rozliczeń wewnętrznych posiłków refundowanych (posiłki pracownicze) w relacji firma-pracownik jak również w relacji firma-ajent. Moduł Stołówka jest podsystemem pakietu BiSO, wspomagającego funkcjonowanie organizacji, z tym, że może działać jako samodzielne rozwiązanie.

SZKIC SYSTEMU

Stołówka Firmowa

MODUŁY PROGRAMOWE

Program Stołówka Manager

Stołówka Firmowa

Stołówka dla Windows10/11 jest podstawowym elementem systemu. Wraz z identyfikatorami klientów (karty, breloki RFID) oraz czytnikiem stanowi zestaw minimalny systemu. Główne zadania aplikacji to:

  • Obsługa kartotek (towary, grafiki sprzedaży towarów na określone dni, pracownicy, transakcje, operatorzy, zamówienia – o ile zakupiono moduł zamówień).
  • Rejestracja transakcji sprzedaży lub zwrotu.
  • Rejestracja operacji na elektronicznej portmonetce (zasilanie, zwrot salda – o ile zamówiono system z elektroniczną portmonetką).
  • Raportowanie.
  • Zarządzanie zamówieniami (o ile zakupiono moduł zamawiania).

Zamówienia Info-kiosk

Aplikacja Zamówienia Info-kiosk dla Windows10/11 jest uzupełniającym elementem systemu. Program umożliwia klientom  zamawianie posiłków z wyprzedzeniem na specjalizowanych stanowiskach (profilowany info-kiosk z czytnikiem lub komputer PC z czytnikiem). Ułatwia to obsłudze stołówki przygotowanie produkcji oraz wydań. Program umożliwia także odwołanie wcześniej zamówionego posiłku (przy spełnieniu określonych przez administratora warunków) oraz podgląd zamówień bieżącego miesiąca. Logowanie do aplikacji odbywa się z wykorzystaniem karty identyfikacyjnej pracownika. Moduł ten jest opcjonalny, może być zakupiony w okresie późniejszym, po wdrożeniu elementów podstawowych.

Info-kiosk stołówka zamówienia
Stołówka z serwisem zamówień www

Zamówienia WWW

Moduł opcjonalny, podobnie jak aplikacja Zamówienia Info-kiosk służy do zamawiania z wyprzedzeniem posiłków oraz przeglądania zamówień (aktualnych i historycznych). Serwis WWW wymaga ustanowienia serwera dostępnego w internecie (publiczne IP) lub intranecie (sieci wewnątrz organizacyjnej). Pracownik dostęp do jego funkcji otrzymuje poprzez przeglądarkę internetową. Aplikacja wymaga od pracownika posiadania unikalnego adresu e-mail, który służy do logowania. Serwis Zamówienia WWW może być opcjonalnie zintegrowany z systemami agentów rozliczeniowych płatności on-line Paynow lub Przelewy24 (dotyczy tylko wersji serwera internetowego). Dzięki tej integracji pracownicy mogą doładowywać konto ePortmonetki via internet (przelewy on-line, karta bankowa..).

ZALETY

Rozliczenie współfinansowania pracodawcy

Dzięki parametryzacji systemu użytkownik może na wiele sposobów rozliczać dofinansowanie pracodawcy do posiłków (limit dzienny, miesięczny i/lub ePortmonetka).

Ułatwia planowanie produkcji

Zastosowanie modułów zamawiania (info-kiosk lub serwis WWW) dostarcza szczegółowych danych wspomagających planowanie produkcji posiłków.

Pozwala ograniczyć obrót gotówkowy

System pozwala znacząco ograniczyć obrót gotówkowy szczególnie w przypadku zastosowania elektronicznej portmonetki lub płatności odroczonych z wynagrodzeń.

Funkcjonalne i przyjazne aplikacje

Łatwe w obsłudze, funkcjonalne aplikacje, nie wymagające specjalistycznych szkoleń. Instruktaż wdrożeniowy i dokumentacja umożliwiają ich obsługę.

Przyspiesza obsługę wydań

Efekt ten jest szczególnie zauważalny w przypadku funkcjonowania modułów zamówień. Podczas wydania po odczycie karty operator otrzymuje natychmiast listę zamówionych towarów do wydania.

Atrakcyjna cena i niskie koszty eksploatacji

Oferta nasza jest skalowalna, cena zależy od wielkości organizacji. Po zakupie nie ma dodatkowych ukrytych kosztów, licencje aplikacji są w tym rozwiązaniu tzw. "wieczyste".

Scroll to Top