RBAS

Success Story

EWIDENCJA GOŚCI Z CCTV I BIOMETRIĄ

Zadanie

W trakcie realizacji dostawy systemu ewidencji wizyt gości, dla jednego z klientów, stanęliśmy przed wysokimi wymaganiami funkcjonalnymi mianowicie:

  • rejestracja w dwóch trybach: dla gości strefy ogólnodostępnej i dla gości strefy o zaostrzonej kontroli;
  • automatyzacja procesu rejestracji we/wy upoważnionych do wstępu do strefy o zaostrzonej kontroli;
  • rejestracja obrazu z wejść i wyjść gości;
  • druk przepustek jednorazowych z danymi gościa oraz wizyty;
  • rozbudowane raportowanie oraz możliwość szybkiej filtracji i podglądu danych gości i wizyt;
  • monitoring strefy obsługi gości (recepcja) oraz wejść do strefy specjalnej.

Mimo posiadania funkcjonalnego i rozbudowanego rozwiązania do ewidencji wizyt gości musieliśmy je mocno rozwinąć, dodając poza niezbędnymi funkcjami obsługę różnego rodzaju urządzeń. Do automatycznej ewidencji wykorzystaliśmy identyfikację biometryczną opartą na templetach odcisków palca, natomiast rejestrację obrazu zapewniły kamery sieciowe (IP). Wszystkimi elementami systemu zarządza nasze oprogramowanie SEG-FP-CCTV wykonane w architekturze klient/serwer z baza danych SQL.

Zasadą jest ewidencja wszystkich danych gości wchodzących na obiekt. W przypadku osób wchodzących do strefy ogólnodostępnej, pobierane są jedynie podstawowe dane: imię, nazwisko, firma, jeśli jest zgoda to robione jest zdjęcie oraz drukowana jest przepustka jednorazowa na papierze. Ewidencja osób wchodzących do strefy specjalnej jest bardziej rozbudowana. Osobie pobierane są dane w postaci templetów odcisków palca oraz dane osobowe imię, nazwisko, firma, dokument itp. W każdej chwili prawo osoby do wejść do strefy specjalnej, może zostać cofnięte. Przy wejściu (i wyjściu) wykonywane jest zdjęcie oraz drukowana jednorazowa przepustka. Wszelkie informacje (zarówno dla gości strefy ogólnodostępnej jak i specjalnej) przechowywane są w bazie danych programu. Przy wejściu/wyjściu osoba idąca do/z strefy specjalnej identyfikuje się wzorcem palca w terminalu, co automatycznie otwiera/zamyka wizytę. Operator jedynie zatwierdza dane. Dzięki zastosowaniu biometrii i rejestracji obrazu system zapewnia kilkupoziomową weryfikację osoby i materiał porównawczy – na starcie wizyty wyświetla się zdjęcie z bazy i bieżące zdjęcie z kamery, na zamknięciu wizyty wyświetlane jest zdjęcie ze startu wizyty i bieżące zdjęcie z kamery. W zrealizowanym projekcie system obsługują pracownicy ochrony.

SEG BIO Ewidencja Gości Wizyta

Realizacja

Do budowy systemu wykorzystano specjalizowane urządzenia najwyższej jakości światowych liderów.

Przepustki jednorazowe
Druk jednorazowych przepustek zrealizowano na drukarce etykiet firmy Epson (druk kolorowy). Używany jest papier z rolki, cięty automatycznie przez gilotynę drukarki, wkładany do etui ze smyczą przez obsługę.

Templety odcisków palców
Do pobierania templetów oraz rejestrowania wejśći wyjść osób odwiedzających strefę specjalną wykorzystano terminale firmy ZK. Dzięki niezawodnej identyfikacji oraz doskonałym parametrom technicznym (pamięć na 8000 templetów, duży wyświetlacz, transmisja LAN..) urządzenie znakomicie pełnia swoją rolę znacząco przyspieszając proces obsługi rejestracji.

Rejestracja obrazu
Zastosowano znakomite kamery sieciowe Axis Communications (RBAS jest autoryzowanym Partnerem Axis). Kamery zasilane są w trybie PoE i mogą rejestrować obraz z rozdzielczością do 1200×800.

ewidencja gości z cctv i biometrią

Aplikacja użytkowa

Sercem systemu jest aplikacja SEG-FP-CCTV zarządzająca sprzętem oraz dostarczająca Klientowi niezbędnych informacji. Dzięki architekturze klient/serwer oraz bazie SQL, system może być skalowany do różnej wielkości obiektów, dla jednego jak i wielu punktów rejestracji oraz jednej lub wielu kamer. Dzięki rozbudowanej parametryzacji, system może być eksploatowany z wyłączeniem niektórych funkcji np. bez biometrii lub bez obrazu z wejść/wyjść.

Scroll to Top