RBAS

CCTV

Telewizja Dozorowa

Dostarczane i instalowane przez naszą firmę Telewizyjne Systemy Dozorowe mogą funkcjonować jako rozwiązania samodzielne lub zintegrowane z naszymi systemami identyfikacyjnymi Kontroli Dostępu (KD), Ewidencji Czasu Pracy (ECP), Biletowymi z kontrolą wstępu (eBiletSystemPro).

Telewizja CCTV

W naszych rozwiązaniach Kontroli Dostępu, Rejestracji Czasu Pracy czy Systemu Biletowego eBiletSystemPro identyfikacja wizyjna występuje opcjonalne i stanowi uzupełnienie podstawowej funkcjonalności systemów. W przypadku eBiletSystemPro wdrażanych na obiektach obsługujących między innymi imprezy masowe, taka funkcjonalność może być obligatoryjna. Standardowo systemy są zintegrowane programowo z kamerami IP firmy AXIS. Realizujemy rozwiązania współpracujące z kamerami lub Telewizyjnymi Systemami Dozorowymi (TSD) analogowymi i IP innych producentów – Samsung, Sony, Bosch, HQVision stosownie do potrzeb w danym rozwiązaniu oraz budżetu.

kamery-cctv
Axis camera

Niewątpliwą zaletą rozwiązania zintegrowanego, jest możliwość monitorowania systemów z poziomu jednego oprogramowania oraz powiązanie rejestrowanych zdarzeń pochodzących z różnych systemów w jednej bazie danych. Inaczej mówiąc, dane z kamer służą do weryfikacji w czasie rzeczywistym lub post-factum, uprawnień osób (otrzymanych w systemach identyfikacyjnych) do wykonywania określonych czynności, ujawniania prób i rzeczywistych nadużyć – np. w systemie ECP ogranicza tzw. rejestracje „za kolegę”, a w systemach stadionowych użycie „podarowanego” biletu osobie z zakazem stadionowym. Rejestratory (NVR, DVR) zapisują obraz z kamer w sposób ciągły. Do baz naszych programów zapisywane są tylko zdjęcia (stop klatki) wykonane w momencie powstawania rejestracji związanych z identyfikacją osób (użycie karty) lub zdarzeń alarmowych. W systemach tych istnieje możliwość załączania zdjęć osób do danych gromadzonych w kartotece. Zdjęcia służą następnie jako materiał porównawczy do weryfikacji tożsamości osób.

Scroll to Top