RBAS

Success Story

EWIDENCJA CZASU PRACY Z CCTV REJESTRACJA OBRAZU

Zadanie

Pragniemy zaprezentować Państwu success story systemu ewidencji czasu pracy z rejestracją obrazu jaki wykonaliśmy dla jednego z klientów, i który udało się powielić u wielu innych. Po zapoznaniu się ze standardową funkcjonalnością naszego rozwiązania ewidencji czasu pracy, Klient przedstawił swoje dodatkowe oczekiwania i wymagania mianowicie:

  • Zapewnienie nie budzącej wątpliwości rejestracji wejść/wyjść, bez wydłużenia tego procesu.
  • Możliwość szybkiej filtracji i analizy rejestracji w tym także zdjęć.
  • Raportowanie w ściśle określonym formacie.
  • Duża automatyzacja rejestracji wejść/wyjść osób, których czas pracy podlega szczególnej ewidencji.
  • Rozliczanie i raportowanie zgodnie z zasadami obowiązującymi u Klienta.

Chociaż posiadamy rozbudowane rozwiązanie rejestracji czasu pracy, to aby spełnić wymogi musieliśmy je rozwinąć, dodając niezbędne funkcje i parametry oraz obsługę nowego typu urządzeń. W systemie wykorzystaliśmy do identyfikacji karty zbliżeniowe, natomiast niepodważalność rejestracji uzyskaliśmy zapisując zdjęcie osoby wykorzystującej kartę, wykonywane przez kamery sieciowe (IP). Analiza zdjęć nie wymaga dostępu do zapisów systemu CCTV. Wszystkimi elementami systemu zarządza nasze oprogramowanie BiSO ECP (Ewidencja Czasu Pracy).

Rozwiązanie

Zasadą działania systemów rejestracji (ewidencji) czasu pracy jest rejestracja wejść i wyjść pracowników, rozliczanie czasu pobytu pracownika z godnie z przypisanym do niego regulaminem pracy, kalendarzem i innymi parametrami. Dla grup pracowników, których praca ma szczególne znaczenie, podlega dodatkowym rygorom, występuje konieczność dodatkowego potwierdzania tożsamości osoby. Dodatkowa identyfikacja nie może wydłużać ani komplikować procesu rejestracji. Nie zawsze można do takiej identyfikacji wykorzystać rozwiązania biometryczne (chociażby ze względów prawnych). W takich przypadkach, rejestracja potwierdzana każdorazowo, wykonywanym automatycznie zdjęciem (lub dwoma) jest rozwiązaniem idealnym. Przygotowane specjalne raporty, zawierające rejestracje wraz ze zdjęciami pracowników, mogą być generowane w czasie rzeczywistym i wyświetlane w wymaganym przez klienta formacie. Z punktu widzenia pracownika, system pracuje jak standardowy system RCP, nie wymagając żadnych dodatkowych czynności. Możliwa jest taka konfiguracja systemu, że system analizując kolejność rejestracji, określa sekwencje wejścia/wyjścia, bez konieczności stosowania oddzielnych rejestratorów na wejściu i wyjściu lub wyboru z poziomu klawiatury rejestratora trybu wejście/wyjście.

Rerejstracje

W celu rejestrowania wejść i wyjść pracowników wykorzystano terminale RCP firmy ZKTeco, obsługujące technologię zbliżeniową (RFID) oraz biometrię. Dzięki niezawodnej identyfikacji oraz doskonałym parametrom technicznym (duża pamięć, czytelny kolorowy wyświetlacz, transmisja LAN), urządzenie znakomicie spełnia swoją rolę w tym i nie tylko tym rozwiązaniu.

Terminal iClock360 Rejestracji Czasu Pracy
Ewidencja Czasu Pracy z CCTV

Pobieranie obrazu

Do obrazowania rejestracji (wykonywania zdjęć w czasie rzeczywistym), zastosowano stało-pozycyjne kamery sieciowe firmy Axis Communications (RBAS jest autoryzowanym Partnerem Axis), charakteryzujące się małą, zwartą budową i najlepszą w swojej klasie rozdzielczością (do 1280×800) przy czym istnieje możliwość zastosowania także innych kamer AXIS, np. pracujących w trybie PoE, wykonujących czytelne zdjęcia w warunkach słabego oświetlenia itp. Szeroka gama produktów Axis pozwoli dobrać właściwą kamerę zależnie od budżetu oraz warunków pracy. Co prawda istnieją terminale RCP z wbudowanymi kamerami ale nie zdecydowaliśmy się na zastosowanie tego rozwiązania z tego względu, że bardzo trudno jest otrzymać właściwe zdjęcia podczas rejestracji. Powodem tego jest różny wzrost osób oraz ustawienie podczas rejestracji. Zdjęcia (stop klatki) pochodzące z odpowiednio oddalonej kamery IP dają znacznie lepsze wyniki i są odporne na w/w problemy.

Oprogramowanie użytkowe

Jednym z najważniejszych elementów systemu jest aplikacja BiSO ECP zarządzająca sprzętem i danymi oraz dostarczająca Klientowi niezbędnych informacji o czasie pracy pracowników w szczególności raportów. Dzięki architekturze klient/serwer oraz bazie typu SQL, system może być skalowany i zastosowany w różnej wielkości obiektach, z jednym jak i wieloma punktami rejestracji (terminali) oraz jedną lub wieloma kamerami IP. Praktycznie nieograniczona jest także liczba obsługiwanych pracowników (różne licencje).

Scroll to Top