RBAS

EDUKACJA

GastroSOS Stołówka Edukacja

Stołówka Szkolna

Lokalne lub internetowe systemy do obsługi stołówki szkolnej (zamówienia, opłaty, wydania). Wykorzystują karty RFID do identyfikacji uczniów.

Kontrola Dostępu

Nowoczesne rozwiązanie wspierające bezpieczeństwo organizacji wykorzystujące technologie AutoID (RFID Mifare, HID, Unique, Biometria..)..

Telewizja CCTV

Telewizję dozorową oferujemy jako rozszerzenie naszych systemów kontroli dostępu, ewidencji czasu pracy oraz ewidencji gości.

Ewidencja Kluczy

Proste i praktyczne rozwiązanie wspierające kontrolę obiegu kluczy w organizacji. Wspomaga ochronę mienia.

Scroll to Top