RBAS

Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne
1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową rbas.pl (dalej Serwis lub Strona) jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy i co z nimi robimy.
2. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Administrator danych
Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest firma pod nazwą Rozwiązania Biznesowe Andrzej Smętek, ul. Mała 15A/8, 03-423 Warszawa, NIP: 1130169293, adres e-mail: biuro@rbas.pl (dalej Administrator).

Cel zbierania danych osobowych
Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
– administrowania naszą stroną internetową i biznesem,
– komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem formularza kontaktowego,
– przesyłania newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
– przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej,
– przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności,
– personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
– działań analitycznych i statystycznych.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Administrator może przetwarzać poniższe dane osobowe Użytkownika:
– informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
– informacje o wizytach i korzystaniu z Serwisu, w tym źródło odesłań oraz kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzysta;
– długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
– informacje, takie jak imię, nazwisko, nr telefonu i adres e-mail, które podaje podczas wypełnienia formularza kontaktowego na naszej Stronie;
– wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz (np. w formularzu kontaktowym).

Udostępnianie danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe.
2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Prawa Użytkowników
1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres biuro@rbas.pl.
3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

Pliki cookies
1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych i stałych. W plikach cookies nie są z reguły zapisywane dane osobowe ale mogą być tam przechowywane dane z nimi powiązane. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
2. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.
3. Zgoda na korzystanie z plików cookies zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej Stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookies przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
1. Dane Użytkowników nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

Postanowienia końcowe
1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w Serwisie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

Masz dodatkowe pytania?

Scroll to Top