RBAS

OBSŁUGA GŁOSOWAŃ

System obsługi głosowań eGłos to sprawne i proste rozwiązanie pozwalające na przeprowadzenie dziesiątek głosowań w jednym dniu np.: podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy/udziałowców spółek, członków spółdzielni mieszkaniowych i podczas innych wydarzeń, na których zachodzi potrzeba sprawnego i szybkiego przeprowadzenia serii głosowań. Kilka godzin i „Walne załatwione”! Rozwiązanie nasze nadaje się także świetnie do wszelkiego rodzaju systemów ankietowania. Oferujemy głównie sprzedaż systemu ale także możemy świadczyć usługę obsługi głosowań.

OBSŁUGA GŁOSOWAŃ

Elementy systemu

  • Rejestratory do głosowania (także w postaci laptopów i tabletów)
  • Program obsługi głosowań eGłos dla Windows
  • Seria identyfikacyjnych kart zbliżeniowych (Mifare, Unique)
  • Elementy transmisji danych (okablowanie, WiFi, konwertery itp.)
Obsługa Głosowań Szkic
Terminal do głosowania

Typy obsługiwanych głosowań

  • GŁOSOWANIE: T/N/W (Za/Przeciw/Wstrzymał_się)
  • GŁOSOWANIE: T/N (Za/Przeciw)
  • WYBORY XX z YY (XX – maksymalnie 50 opcji, YY – maksymalnie 99 opcji)

Aplikacja eGłos

Program eGłos to serce systemu odpowiedzialne za prowadzenie kartotek osób upoważnionych do głosowań, kartotek głosowań oraz ich wyników a także raportowanie. Program działa w środowisku Windows i jest prosty w obsłudze. Szczegółowa dokumentacja oraz trening w obsłudze w czasie wdrożenia pozwalają na korzystanie z systemu osobom z podstawową znajomością komputera. Wyniki głosowań dostępne są natychmiast po oddaniu ostatniego głosu.

Obsługa Głosowań Program

ZALETY

Szybkość i pewność nieosiągalna dla głosowań prowadzonych w sposób ręczny

Łatwość obsługi w szczególności oddawania głosów

Możliwość wielokrotnego użytku do różnego rodzaju głosowań

Rozwiązanie przenośne, umożliwiające szybkie uruchomienie w miejscu głosowań

Zapewnione wsparcie techniczne oraz możliwość rozbudowy

Szybko dostępne i przejrzyste raporty z wynikami

Scroll to Top