RBAS

ADMINISTRACJA

Rejestrator iClock360 do Ewidencji Czasu Pracy

Ewidencja Czasu Pracy

Elastyczne narzędzie do rejestracji czasu pracy z obsługą regulaminów (harmonogramy, układy cykliczne..) i kalendarzy pracy.

Kontrola Dostępu

Nowoczesne rozwiązanie wspierające bezpieczeństwo organizacji wykorzystujące technologie AutoID (RFID Mifare, HID, Unique, Biometria..).

Ewidencja Gości

Przydatne w organizacjach przyjmujących gości, niezbędne w służbach mundurowych i firmach, w których występuje zagrożenie bezpieczeństwa.

Ewidencja Kluczy

Proste i praktyczne rozwiązanie wspierające kontrolę obiegu kluczy w organizacji. Wspomaga ochronę mienia.

Telewizja CCTV

Telewizję dozorową oferujemy jako rozszerzenie naszych systemów kontroli dostępu, ewidencji czasu pracy oraz ewidencji gości.

Stołówka Firmowa

Produkt przeznaczony dla organizacji posiadających stołówkę w przypadku gdy pracodawca partycypuje w części lub w całości kosztów posiłków.

Scroll to Top