RBAS

Success Story

STOŁÓWKA Z EPORTMONETKĄ

Zadanie

Mimo posiadania funkcjonalnego i rozbudowanego rozwiązania do ewidencji sprzedaży i wydań posiłków oraz innych towarów na stołówkach pracowniczych w przypadku jednego z wdrożeń musieliśmy je rozwinąć, dodając nowe funkcjonalności/cechy takie jak:

  • wprowadzenie lokalnej, elektronicznej portmonetki działającej w cyklu miesięcznym tzn. doładowanie kont pracowniczych jak i rozliczenie sald następuje każdego miesiąca kalendarzowego oddzielnie,
  • doładowanie kont pracowniczych ze środków firmowych odbywa się wg specjalnej procedury, w której uczestniczą co najmniej dwie upoważnione osoby pracodawcy,
  • obsługa sprzedaży nie tylko na stołówce ale także w tzw. sklepach firmowych,
  • ewidencja zarówno sprzedaży „na kartę pracowniczą” (z salda ePortmonetki) jak i za gotówkę z rozróżnieniem tych dwóch typów płatności w transakcjach i także na raportach,
  • wykorzystanie kart Mifare z systemu RCP/KD jako identyfikatorów pracowników w systemie Stołówka.

Rozwiązanie - Stołówka z ePortmonetką

Nową funkcjonalność, wymaganą przez Klienta osiągnięto przez rozbudowę standardowej aplikacji RBAS Stołówka. Każdy z pracowników Klienta posiada w systemie indywidualne konto elektronicznej portmonetki, na które regularnie w cyklach miesięcznych Klient (firma) dokonuje „wpłaty” środków, które pracownicy mogą wykorzystać na zakupy na stołówce lub w sklepach firmowych. Dokonana na konto pracownika wpłata może być wykorzystana w ramach miesiąca, którego dotyczyła np.: 100,00 zł wpłacone na miesiąc maj br może być wykorzystane tylko w maju br. Zasilenie kont może odbywać się na miesiąc bieżący lub późniejsze miesiące – nie ma zasileń wstecz. Wysokość zasilenia konta, można ustalać indywidualnie dla każdego pracownika lub dla wybranych grup pracowników. 

W celu uniknięcia przypadkowych lub też niezamierzonych zasileń wprowadzono wieloetapową procedurę akceptacji wpłat na konta pracownicze. Do wypełnienia całej procedury zasilenia konta potrzebne są dwie upoważnione osoby wraz ze swoimi kartami identyfikacyjnymi. Zgodnie z wymogiem Klienta w aplikacji stołówkowej wykorzystane zostały karty z systemu RCP/KD. 

W systemie działają trzy stanowiska sprzedaży oraz jedno stanowisko doładowań kont pracowniczych. System obsługują przeszkoleni pracownicy Klienta (użytkownika systemu). Do budowy systemu wykorzystano typowe technologie auto-identyfikacyjne tzn. karty i czytniki RFID oraz posiadany przez klienta sprzęt IT.

Identyfikatory

W rozwiązaniu zastosowano zbliżeniowe karty w technologii Mifare (13.56 MHz). Do systemu mogą być stosowane różne technologie identyfikacyjne RFID np.: Unique/EM, Hitag, HID itp. – naturalną i częstą praktyką jest wykorzystanie identyfikatorów z systemów kontroli dostępu lub rejestracji czasu pracy jeśli klient takie rozwiązania posiada (tak było w opisywanym przypadku).

Czytniki RFID

W konkretnym, opisywanym przypadku zastosowano czytniki kart Mifare z interfejsem USB emulującym port szeregowy rs232. System jest jednak na tyle elastyczny, że może obsługiwać także czytniki RFID w standardzie PC/SC. Czytniki podłączone zostały do komputerów i razem z aplikacją stanowiły punkt sprzedaży dla pracowników.

Aplikacja użytkowa

Sercem systemu jest aplikacja Stołówka. Służy do zarządzania systemem oraz dostarcza Klientowi niezbędnych informacji w postaci profilowanego raportowania. Dzięki architekturze klient/serwer oraz bazie SQL, system może być skalowany do różnej wielkości obiektów, dla jednego jak i wielu punktów sprzedaży. Dzięki rozbudowanej parametryzacji, system może być eksploatowany z elektroniczną portmonetką rozliczaną w cyklu miesięcznym lub też bez ograniczenia czasowego.

Stołówka z ePortmonetką
Scroll to Top