stolowka1-1920-300

Stołówka zakładowa

Stołówka jest komputerowym systemem służącym do obsługi sprzedaży posiłków oraz innych towarów w stołówce zakładowej z wykorzystaniem plastikowych kart identyfikacyjnych RFID. System pozwala prowadzić ewidencję sprzedaży i opcjonalnie zwrotów posiłków oraz towarów oferowanych pracownikom bądź klientom z zewnątrz. Świetnie nadaje się do rozliczeń wewnętrznych w relacji firma-pracownik jak również w relacji firma-ajent.

Elementy systemu

 • Program komputerowy Stołówka.
 • Internetowy/intranetowy serwis zamówień posiłków (opcja).
 • Karty/breloki identyfikacyjne RFID pracowników/klientów.
 • Czytniki RFID do komputera.
 • Skanery kodów kreskowych do szybkiej identyfikacji towarów (opcja).
 • Infrastruktura IT (komputery, sieć..).


Zalety

 • Szczegółowa ewidencja wydanych/sprzedanych towarów.
 • Automatyczna identyfikacja oraz internetowy serwis zamówień posiłków znacząco przyspieszają obsługę osób na stołówce.
 • Pozwala wyeliminować obrót gotówkowy (jeśli nie w całości to w znacznym stopniu).
 • Możliwość wykorzystania kart identyfikacyjnych RFID z systemu KD lub ECP.
 • Przejrzyste i rozbudowane raportowanie pomocne w rozliczeniach firma-pracownik i firma-ajent..
 • Atrakcyjna cena zakupu systemu i bardzo niskie koszty eksploatacyjne.
 • Integracja z innymi systemami RBAS (jedna karta, jedna baza danych..).

System może być skonfigurowany (na etapie zamówienia) w jednym z trzech wariantów funkcjonalnych:

 • Bez lokalnej elektronicznej portmonetki, z limitem miesięcznym  i/lub limitem dziennym (indywidualne dla każdego z pracowników) sprzedaży na kartę.
 • Z lokalną elektroniczną portmonetką działającą bez ograniczenia czasowego – w dowolnym momencie można doładowywać konto i wykorzystywać środki „płacąc” kartą pracownika (nie mylić z kartą bankową).
 • Z lokalną elektroniczną portmonetką działającą w cyklach miesięcznych – doładowania i zakupy kartą pracownika na określony miesiąc, niewykorzystane środki z miesiąca nie przenoszą się na kolejny miesiąc.

Doładowania kont elektronicznej portmonetki mają formę elektronicznego zwiększania salda konta w systemie Stołówka, nie wiążą się z przelewem środków płatniczych. System Stołówka nie jest systemem fiskalnym.

Polecamy opis ciekawego wdrożenia : Stołówka z ePortmonetką

pdf3
System Stołówka