gastrosos-1920-300

System obsługi stołówki dla szkół i uczelni

System GastroSOS jest nowoczesnym rozwiązaniem przeznaczonym do zarządzania sprzedażą i ewidencją wydań posiłków na stołówkach szkolnych lub uczelnianych. Oferujemy dwa jego warianty mianowicie:

 • Rozwiązanie lokalne, działające w jednej szkole lub na uczelni.
 • Rozwiązanie internetowe z obsługą wielu szkół lub uczelni oraz płatnościami on-line.


Elementy systemu

Aplikacje

 • Aplikacja GastroSOS eValidator do ewidencji wydań posiłków na stołówce.
 • Aplikacja GastroSOS Manager do sprzedaży posiłków oraz zarządzania systemem i raportowania.


Sprzęt

 • Sprzęt komputerowy.
 • Czytniki RFID.
 • Karty identyfikacyjne RFID.
 • Drukarka pokwitowań (opcja).


Aplikacja eValidator to program komputerowy przeznaczony do instalacji na komputerach w szkołach/uczelniach. Program wraz z komputerem oraz urządzeniami peryferyjnymi (czytniki, monitory, drukarki pokwitowań) pełni funkcję szeroko rozumianej sprawdzarki identyfikatorów uczniów oraz uprawnień im przysługujących – w tym przypadku praw do posiłków w stołówce.

Aplikacja GastroSOS może występować w dwóch wersjach mianowicie jako lokalny program komputerowy przeznaczony do instalacji na komputerach w szkołach/uczelniach lub jako serwis web-owy. Niezależnie wersji program służy do zarządzania kartoteką osób korzystających z posiłków, grafikami wydań i opłatami za posiłki oraz raportowaniem. Wersja serwisu www ma dodatkową funkcjonalność – umożliwia obsługę płatności internetowych on-line.

W małej szkole wszystkie powyższe aplikacje mogą być zainstalowane na jednym komputerze.

Zalety

  1. Szczegółowa ewidencja zamówień i wydań posiłków.
  2. Znacząco przyspiesza obsługę wydań posiłków na stołówce.
  3. Pozwala zminimalizować obrót gotówkowy – szczególnie wersja www z płatnościami on-line.
  4. Proste i funkcjonalne oprogramowanie oraz przejrzyste raportowanie.
  5. Atrakcyjna cena zakupu i niskie koszty eksploatacyjne (różne formy zakupu).


pdf3
System GastroSOS