RBAS

Stołówka Szkolna

GastroSOS

Proste i funkcjonalne rozwiązanie lokalne, instalowane w sieci komputerowej szkoły. Pozwala tworzyć miesięczne grafiki zamówień uczniów, rozliczać opłaty gotówkowe oraz z przelewów bankowych tradycyjnych a także kontrolować i rejestrować wydania posiłków na stołówce. Do szybkiej identyfikacji uczniów wykorzystujemy karty lub breloki RFID (zbliżeniowe). W tym wariancie wszystkie elementy systemu są sprzedawane, po zakupie nie ma wymaganych opłat okresowych.

SZKIC SYSTEMU

GastroSOS Stołówka Szkolna - Szkic

MODUŁY PROGRAMOWE

GastroSOS Manager

Manager

Aplikacja Manager to jeden z głównych elementów systemu, instalowana na komputerach z systemem Windows 10/11. Program służy do zarządzania systemem stołówkowym w szczególności: prowadzenia ewidencji osób (uczniowie, personel..) korzystających z posiłków (obiady szkolne, śniadania, kolacje..), tworzenia grafików miesięcznych zamówień, ewidencji opłat gotówkowych lub z przelewów tradycyjnych  oraz raportowania. W programie zaimplementowana została lokalna elektroniczna portmonetka, która umożliwia gromadzenie zapłaconych należności za posiłki odwołane na specjalnych kontach uczniów a następnie późniejsze płatności z tychże kont.

Validator

Aplikacja Validator to program komputerowy przeznaczony do instalacji na komputerach z systemem Windows 10/11. Program wraz z komputerem oraz urządzeniami peryferyjnymi (czytnik, monitor, opcjonalna drukarka pokwitowań) pełni funkcję szeroko rozumianej sprawdzarki identyfikatorów uczniów oraz uprawnień im przysługujących – w tym przypadku praw do posiłków w stołówce. Dzięki zastosowaniu kart lub breloków RFID znacząco przyspiesza proces wydawania posiłków oraz uniemożliwia powtórny odbiór. Program pracuje w dwóch trybach: obsługowym (obsługa wybiera posiłek do wydania z listy zamówionych) i bezobsługowym (nie wymaga interwencji obsługi w procesie rejestracji wydania posiłku). 

GastroSOS Validator wydanie

ZALETY

Szczegółowa ewidencja

System zapewnia szczegółową ewidencję zamówień i opłat oraz wydań posiłków (kto, kiedy i jaki posiłek odebrał).

Szybkie wydania posiłków

Dzięki zastosowaniu identyfikacji RFID uczniów rejestracja wydań przebiega sprawnie i niezwykle szybko.

Lokalna elektroniczna portmonetka

Umożliwia gromadzenie zapłaconych należności za posiłki odwołane na kontach uczniów a następnie późniejsze płatności z tychże kont.

Funkcjonalne i przyjazne aplikacje

Łatwe w obsłudze, funkcjonalne aplikacje okienkowe, nie wymagające specjalistycznych szkoleń. Krótki instruktaż wdrożeniowy umożliwia ich obsługę.

Zapewnione wsparcie

GastroSOS to nasz produkt - zapewniamy jego wsparcie oraz w razie potrzeby wykonujemy profilowane modyfikacje.

Niski koszt eksploatacji

Oferta nasza jest skalowalna, cena zależy od liczby korzystających ze stołówki. Po zakupie nie ma dodatkowych kosztów, licencje aplikacji są w tym rozwiązaniu tzw. "wieczyste".

Scroll to Top