BiSO Stołówka

Moduł BiSO Stołówka jest podsystemem pakietu ”Bezpieczna i Sprawna Organizacja”, wspomagającego funkcjonowanie organizacji, z tym, że może także działać jako samodzielne rozwiązanie. Stołówka jest systemem komputerowym, służącym do obsługi sprzedaży posiłków na stołówce firmowej, z wykorzystaniem kart RFID. System został stworzony do ewidencji i rozliczania posiłków refundowanych przez pracodawcę, zarówno w relacji firma-pracownik jak i firma-ajent.

Architektura systemu

BISO-Stołowka-on-line-payment1

Zalety systemu

Szczegółowe rozliczenie posiłków współfinansowanych przez pracodawcę

Obsługa wielu punktów wydań (kantyn/stołówek)

Eliminacja lub co najmniej znaczące ograniczenie obrotu gotówkowego

Znaczące przyspieszenie obsługi osób na stołówce (szczególnie przy wykorzystaniu modułu zamówień)

Ułatwienie planowania produkcji przy zastosowaniu zamówień

Niski koszt wdrożenia systemu oraz jego eksploatacji